Nowy Jork

Londyn

Tokio
 
 
 
AKTUALNOŚCI

 
2017-12-14 11:08

Firma Inwest Partner Finanse Sp. z o.o. uczestniczyła w seminarium zorganizowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego



W dniu 07 grudnia 2017r. Prezes Firmy  Inwest Partner Finanse Sp. z o.o. uczestniczył w seminarium "Agenci firm inwestycyjnych - zasady wykonywania czynności agencyjnych oraz nadzór firmy inwestycyjnej" zorganizowanym przez KNF. Na seminarium poruszane były poniższe zagadnienia:

  • Instytucja agenta firmy inwestycyjnej
  • Postępowanie w sprawie wpisu do rejestru agentów firmy inwestycyjnej - zagadnienia ogólne
  • Wykonywanie czynności agenta firmy inwestycyjnej
  • Nadzór firmy inwestycyjnej nad agentem
  • Obowiązki informacyjne
  • Wykreślenie z rejestru agentów firm inwestycyjnych
  • Łączenie, podział oraz przekształcenia agentów, a wpis do rejestru

Prelegentem powyższych zagadnień była Pani Katarzyna Kamińska Naczelnik Wydziału Licencyjnego Departament Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

 
 
 
Copyright © 2011 inwest-partner.eu