Nowy Jork

Londyn

Tokio
 
 
 
AKTUALNOŚCI

 
2017-05-08 10:26

Inwest Partner Finanse Sp. z o.o. została agentem firmy inwestycyjnej Niezależnego Domu Maklerskiego S.A.Inwest Partner Finanse Sp. z o.o. działa jako agent firmy inwestycyjnej (w rozumieniu nadanym temu pojęciu przez ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi) Niezależny Dom Maklerski S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 62, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000482561; NIP 1132870187, www.ndm.com.pl (więcej: patrz Agent Firmy Inwestycyjnej).

 
 
 
Copyright © 2011 inwest-partner.eu