Nowy Jork

Londyn

Tokio
 
 
 
AKTUALNOŚCI

 
2015-08-24 09:55

Podpisanie umowy o współpracy z Union Investment TFI SAW dniu 18.08.2015r. firma Inwest Partner Dariusz Kołakowski podpisała umowę zlecenia dystrybucji jednostek uczestnictwa  z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Union Investment TFI SA.

Union Investment TFI SA ma w swojej ofercie UniFundusze FIO:

 • UniKorona Pieniężny,
 • UniLokata,
 • UniDolar Pieniężny,
 • UniKorona Obligacje,
 • UniObligacje: Nowa Europa,        
 • UniStabilny Wzrost,
 • UniKorona Zrównoważony, 
 • UniAkcje Dywidendowy,
 • UniKorona Akcje,
 • UniAkcje Wzrostu,
 • UniAkcje: Nowa Europa,
 • UniAkcje Małych i Średnich Spółek,
 • UniAkcje Turcja, 

Oraz UniFundusze SFIO:

 • UniWIBID Plus
 • UniEuribor
 • UniObligacje Aktywny
 • UniBessa
 • UniObligacje Zamienne
 • UniStrategie Dynamiczny
 • UniAkcje: Daleki Wschód
 
 
 
Copyright © 2011 inwest-partner.eu