Nowy Jork

Londyn

Tokio
 
 
 

KONTRAHENCI


W ramach prowadzonej działalności dystrybucji funduszy inwestycyjnych (FIO i SFIO) firma Inwest Partner współpracuje z: 

  • AgioFunds TFI S.A.   
  • BPS TFI S.A.
  • Copernicus TFI S.A.      
  • Eques Investment S.A.
  • Quercus TFI S.A.
  • Rockbridge TFI S.A.
  • Skarbiec TFI S.A.
  • Union Investment TFI S.A.

W ramach prowadzonej działalnołci Agenta Firmy Inwestycyjnej firma Inwest Partner Finanse Sp. z o.o. współpracuje z:

  •         Niezalełny Dom Maklerski S.A. więcej: www.ndm.com.pl

 

Nie pracujmy dla pieniędzy, Niech one pracujł dla nas. 

Robert Kiyosaki

 

 
 
 
Copyright © 2011 inwest-partner.eu