Nowy Jork

Londyn

Tokio
 
 
 

O FIRMIE 

Firma Inwest Partner funkcjonuje od 2010 roku. Podstawą jej działalności jest dystrybucja funduszy inwestycyjnych otwartych.

Naszym nadrzędnym celem jest zaspokojenie potrzeb każdego klienta adekwatnie do jego oczekiwań. Obsługujemy osoby fizyczne i podmioty gospodarcze ceniące sobie bezpieczeństwo i stabilność stopy zwrotu z zainwestowanych środków, ale również Klientów o dużej akceptacji dla ryzyka inwestycyjnego.  

Szeroko pojęte doradztwo finansowe rozumiemy  jako  obiektywną i rzetelną  pomoc  dla dobra i satysfakcji naszych Klientów, przy zachowaniu najwyższych standardów obsługi.

Od lipca 2011r. firma Inwest Partner posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych.

Od maja 2017r. wydzielony podmiot Inwest Partner Finanse Sp. z o.o. na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego pełni funkcję Agenta Firmy Inwestycyjnej Niezależny Dom Maklerski S.A.

Właściciel firmy Inwest Partner posiada państwową licencję maklera papierów wartościowych uzyskaną w 2000 r. W latach 2000 r.- 2010 r. pracował w instytucjach finansowych (domach maklerskich i bankach) przy obsłudze kluczowych Klientów.


Zwracamy uwagę, że inwestowanie w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych  wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym a firma Inwest Partner nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Informacje przekazywane przez Pracowników firmy nie stanowią elementu doradztwa inwestycyjnego, a firma Inwest Partner nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z zainwestowaniem środków w ramach przedstawianych rozwiązań.

Ze wszelkimi niezbędnymi informacjami i dokumentami dotyczącymi oferowanych rozwiązań można zapoznać się w siedzibie firmy oraz na stronach internetowych zarządzających nimi instytucji finansowych.


  

Pesymista widzi trudności w każdej nadarzającej się okazji,
optymista widzi okazję w każdej trudności. 

Winston Churchill

 

 
 
 
Copyright © 2011 inwest-partner.eu