Nowy Jork

Londyn

Tokio
 
 
 

O FIRMIE 

Firma Inwest Partner funkcjonuje od 2010 roku. Podstawą jej działalności jest dystrybucja funduszy inwestycyjnych.  Naszym nadrzędnym celem jest wyszukiwanie rozwiązań adekwatnych do oczekiwań każdego Klienta. Obsługujemy osoby fizyczne i podmioty gospodarcze ceniące sobie bezpieczeństwo i stabilność stopy zwrotu z zainwestowanych środków, ale również Klientów o dużej akceptacji dla ryzyka inwestycyjnego.  

Doradztwo  inwestycyjne  rozumiemy  jako  obiektywną i rzetelną  pomoc  dla dobra
i satysfakcji naszych Klientów.
 

Firma Inwest Partner prowadzi także pośrednictwo kredytowe w zakresie kredytów gotówkowych i hipotecznych dla klientów indywidualnych oraz firm. 

Staramy się proponować rozwiązania finansowe, na ile to możliwe, o jak najniższych kosztach

Właściciel firmy Inwest Partner posiada państwową licencję maklera papierów wartościowych uzyskaną w 2000 r. W latach 2000 r.- 2010 r. pracował w instutucjach finansowych (domach maklerskich i bankach) przy obsłudze kluczowych Klientów.

Od lipca 2011r. firma Inwest Partner posiada zezwolenie KNF na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych.

  

Pesymista widzi trudności w każdej nadarzającej się okazji,
optymista widzi okazję w każdej trudności. 

Winston Churchill

 

 
 
 
Copyright © 2011 inwest-partner.eu